ვალუტის ოფიციალური კურსი
USD2.840.00%
EUR3.05+0.02%

მასალების გამოყენების წესები


ვებ-გვერდზე https://sakartvelo-today.org/ (შემდგომში – „საიტი“) განთავსებული ფოტო-/ვიდეო-/ტექსტური მასალების, რომელთა მფლობელია Sakartvelo-today-ი (გააჩნია ნიშანი © Sakartvelo-today), ნაწილობრივ ან სრულად გამოყენება ნებადართულია მხოლოდ საიტზე მასალის უშუალო მისამართის ბმულის და/ან პირდაპირი, საძიებო სისტემებისთვის გახსნილი ჰიპერ-ბმულის მითითების შემთხვევაში, აგრეთვე შესაბამისი მასალის ავტორის მითითებით. მასალების გამოყენების შემთხვევაში დაუშვებელია ისეთი ცვლილებების შეტანა, რომლებიც ამახინჯებს მასალის შინაარსს.

ამ საიტის გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით cookies-ის გამოყენების უფლებას.
© ყველა წესი დაცულია.